Skanea logotyp

5 tips för att identifiera och involvera er målgrupp

I en konkurrenskraftig marknad är det avgörande att kunna nå ut till sina kunder. Men först är det essentiellt att ta reda på veta vem kunderna är och vilka behov de har. Många företag spenderar alldeles för mycket pengar på att leverera lösningar som riktas mot fel målgrupper. Genom att ställa sig enkla frågor behöver ni därmed inte göra samma misstag. I detta blogginlägg ger vi er 5 tips för att identifiera och involvera er målgrupp i ert arbete och på så sätt lyckas bättre med er lösning, oavsett vilken lösning det gäller.

1. Identifiera er målgrupp

Innan ni kan involvera er målgrupp måste ni först identifiera och kartlägga den. Detta är det första och mest betydelsefulla steget i att sticka ut på en konkurrenskraftig marknad. Genom att lyssna, fråga, se och uppleva kan ni komma långt med att förstå vem er målgrupp är och vad deras behov är. Intervjuer och observationer är väsentliga metoder för att kunna sätta sig in i målgruppens tankebanor, och glöm inte… det är trots allt personerna inom målgruppen som är experterna på de problem ni ska lösa. Ett väletablerat tillvägagångssätt för att sammanställa denna information är genom att utforma personas.

Personas är fiktiva personer som representerar en levande beskrivning av en specifik målgrupp, kundbas eller marknadssegment. Att skapa och utveckla en persona bidrar till att skapa en gemensam överblick över en specifik målgrupp och samtidigt få förståelse för deras behov och preferenser. Det är av yttersta vikt att fokusera personan på de verkliga användarna inom målgruppen för att på så sätt kunna skapa en så trovärdig karaktär som möjligt. Därav är det vanligt med både primära och sekundära personas i ett och samma arbete, vars syfte således blir att inkludera hela kundbasen i designen. Glöm inte att era personas bör utformas och valideras med till exempel användare, uppdragsgivare eller andra experter inom området.

Målgrupp involvera identifiera personas

2. Involvera er målgrupp

När ni har identifierat er målgrupp med hjälp av personas är det minst lika viktigt att involvera målgruppen redan från början. Ta vara på all värdefull information ni samlade in och låt denna information följa med er framöver. Fortsätt att hålla intervjuer med målgruppen, observera dem, låt dem delta i workshops och framförallt, låt de delta i användartester. Det är en sak att utveckla en lösning, men utan målgruppens insikter finns det en stor risk att er lösning inte intresserar användarna.

Det finns en mängd olika sätt att testa på, men oavsett vilket tillvägagångssätt ni väljer, är det viktigast att i slutändan få förståelse för målgruppens behov. En vanlig regel är att testa på fem personer från målgruppen. Testa inte för många saker, utan håll det enkelt. Ska ni exempelvis testa er hemsida – välj ut några funktioner att testa snarare än HELA hemsidan. Det är bättre att göra fler, mindre tester än ett stort test. Om ni gör detta kommer ni fort inse värdet av att involvera er målgrupp i ert arbete.

Målgrupp involvera identifiera personas

3. Våga ändra och anpassa

Något av det svåraste som finns är att inse att ens idé inte fungerar efter att ha testat med användare. ”Kill your darlings” – helt enkelt. Men se inte detta som något dåligt – tvärt om, det gör er bara starkare. Genom att involvera er målgrupp i skapande och testande kommer ni automatiskt nå ut till er målgrupp lättare. I takt med att världen förändras kan även er målgrupp göra likaså, så se till att hålla era personas uppdaterade. Våga göra ändringar och anpassa er efter de förändringar som sker. Genom att arbeta efter föregående punkt, att inkludera er målgrupp, blir detta betydligt enklare.

4. Observera era konkurrenter

Medan ni börjar få en större förståelse för er målgrupp kan det vara bra att se hur era konkurrenter gör. Hur marknadsför de sig? Vilka mediekanaler finns de på? Vad gör de rätt? Vad gör de fel? Hur kan ni göra för att bli mer konkurrenskraftiga? Genom att ni använder detta tillvägagångssätt öppnas ni upp för möjligheten att inspireras av andra och därigenom få en större förståelse för marknaden och var just ni befinner er.

Målgrupp involvera identifiera personas

5. Gör en designspecifikation

När ni har identifierat er målgrupp, deras mål och vilka krav de har, är det dags att sammanställa en designspecifikation. En designspecifikation innebär en sammanställning av identifierade standarder, riktlinjer, behov och preferenser för en lösning. Detta är i sin tur är nödvändigt för en säker, attraktiv och användbar produkt som kan lyckas på marknaden där ni kan involvera er målgrupp.

Egentligen är inte utformandet av designspecifikationen det viktiga, utan snarare innehållet. Se till att hålla den strukturerad, tydlig och rak på sak. Det viktiga är att både ni och era kunder förstår den. Vi på Skanea brukar dela upp en designspecifikation enligt ett sätt som inkluderar hur tjänsten ska användas, förstås och upplevas. Men som sagt, det viktiga är inte hur designspecifikationen är utformad, utan snarare vad som finns med och varför.

Behöver ni hjälp att identifiera och involvera er målgrupp?

Ta kontakt eller kolla in våra tjänster för att diskutera ert nuvarande läge gällande er målgrupp och hur vi kan hjälpa er till nästa steg.

/Fredrik