I en konkurrenskraftig marknad är det avgörande att kunna nå ut till sina kunder, men då måste man först veta vem de är och vilka behov de har. Många företag spenderar alldeles för mycket pengar på att leverera lösningar som riktas mot fel målgrupper. Genom att ställa sig några enkla frågor behöver ni inte göra samma misstag. I detta blogginlägg tänkte jag ge er 5 tips för att identifiera och involvera er målgrupp i ert arbetet för att lyckas med er lösning.

Identifiera er målgrupp

Ett första betydelsefullt steg i att sticka ut på en konkurrenskraftig marknad är att identifiera och kartlägga er målgrupp. Genom att lyssna, fråga, se och uppleva kan man komma långt med att förstå vem ens målgrupp är och vad deras behov är. Intervjuer och observationer är väsentliga metoder för att kunna sätta sig in i målgruppens tankebanor, och glöm inte… det är trots allt personerna inom målgruppen som är experterna på de problem ni ska lösa. Ett väletablerat tillvägagångssätt för att sammanställa denna information är genom att utforma personas.

Personas är fiktiva personer som representerar en levande beskrivning av en specifik målgrupp, kundbas eller marknadssegment. Detta bidrar till att skapa en gemensam överblick över en specifik målgrupp och samtidigt få förståelse för deras behov och preferenser. Det är av yttersta vikt att fokusera personan på de verkliga användarna inom målgruppen för att på så sätt kunna skapa en så trovärdig karaktär som möjligt. Därav är det vanligt med både primära och sekundära personas i ett och samma arbete, vars syfte således blir att inkludera hela kundbasen i designen. Glöm inte att era personas bör utformas och valideras med till exempel användare, uppdragsgivare eller andra experter inom området.

Involvera er målgrupp

När ni har identifierat er målgrupp är det minst lika viktigt att involvera er målgrupp redan från början. Ta vara på all värdefull information som samlades in och låt denna information följa med er framöver. Fortsätt att hålla intervjuer med målgruppen, observera dem, låt dem vara med på workshops och framförallt, låt de vara med på användartester. Det är en sak att utveckla en lösning, men utan målgruppens insikter finns det en stor risk att er lösning inte intresserar användarna.

Det finns en mängd olika sätt att testa på, men oavsett vilket tillvägagångssätt ni väljer, är det viktigast att i slutändan få förståelse för målgruppens behov. En vanlig regel är att testa på fem personer från målgruppen. Testa inte för många saker, utan håll det enkelt. Ska ni exempelvis testa er hemsida – välj ut några funktioner att testa snarare än HELA hemsidan. Om ni gör detta kommer ni fort inse värdet av att inkludera er målgrupp i ert arbete.

Våga ändra och anpassa

Något av det svåraste som finns är att inse att ens idé inte fungerar efter att ha testat med användare. Men se inte detta som något dåligt – tvärt om, det gör er bara starkare. Genom att involvera er målgrupp i skapande och testande kommer ni automatiskt nå ut till er målgrupp lättare. I takt med att världens förändring kan även er målgrupp göra likaså. Våga göra ändringar och anpassa er efter de förändringar som sker. Genom att arbeta efter föregående punkt, att inkludera er målgrupp, blir detta betydligt enklare.

Observera era konkurrenter

Medan ni börjar få en större förståelse för er målgrupp kan det vara bra att se hur era konkurrenter gör. Hur marknadsför de sig? Vilka mediakanaler finns de på? Vad gör de rätt? Vad gör de fel? Hur kan ni göra för att bli mer konkurrenskraftiga? Detta tillvägagångssätt öppnar upp möjligheter att inspireras av andra och därigenom få en större förståelse för marknaden och var just ni befinner er.

Gör en designspecifikation

När ni har identifierat er målgrupp, deras mål och vilka krav de har, är det dags att sammanställa en designspecifikation. En designspecifikation innebär en sammanställning av identifierade standarder, riktlinjer, behov och preferenser för en lösning. Detta är i sin tur är nödvändigt för en säker, attraktiv och användbar produkt som kan lyckas på marknaden.

För att skapa en struktur i designspecifikationen kan jag rekommendera att den delas upp i de tre kategorierna; funktion, kognition och emotion. Detta för att inkludera hur tjänsten ska användas, förstås och upplevas. Det viktiga är inte hur designspecifikationen är utformad, utan snarare vad som finns med och varför.

Hoppas att detta har varit till hjälp. Är ni fortfarande tveksamma eller har frågor, tveka inte att höra av er!

Allt gott,

Fredrik


Kaffe på bryggning…